Sprawy karne, karno-skarbowe, wykroczenia, sprawy karne wykonawcze Gliwice

Pani Adwokat Dominika Dryszel-Słomiany oraz Adwokaci Paweł Fojcik i Leszek Szafraniec prowadzą OBRONĘ osób PODEJRZANYCH lub OSKARŻONYCH o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz osób obwinionych o wykroczenie. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach karnych wykonawczych, które dotyczą spraw i wniosków osób skazanych, toczących się po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Kancelaria reprezentuje również OSOBY POKRZYWDZONE przestępstwem, pomagając w dochodzeniu swoich praw w postępowaniu karnym, w tym w uzyskaniu NAWIĄZKI, ODSZKODOWANIA lub ZADOŚĆUCZYNIENIA należnego za szkody i krzywdy wyrządzone przestępstwem.

Adwokaci prowadzą sprawy w szczególności w zakresie:

 • spraw z zakresu ruchu drogowego – o kolizje i wypadki drogowe, jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, spraw dotyczących zatrzymania prawa jazdy lub innych uprawnień do kierowania pojazdów,
 • spraw przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - sprawy o bójki, pobicia, znęcanie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
 • spraw przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów – sprawy o fałszowanie lub podrabianie dokumentów, sprawy o oszustwa i wyłudzenia, kontrola podatkowa, wyłudzenie środków z pomocy publicznej,
 • spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • sprawy o odroczenie i przerwę w odbywaniu kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o odroczenie lub rozłożenie kary grzywny na raty,
 • sprawy o zamianę kary grzywny lub ograniczenia wolności na karę zastępczą pozbawienia wolności,
 • sprawy o odwołanie warunkowego zwolnienia oraz o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji naruszenia przez osobę skazaną obowiązków w okresie próby (przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pobawienia wolności),
 • sprawy osób poszukiwanych listem gończym lub europejskim nakazem aresztowania.

Usługi świadczone przez Adwokatów obejmują między innymi:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacja w zakresie taktyki procesowej, zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego, jak i po jego wszczęciu,
 • reprezentacja procesowa jako obrońca podejrzanego lub oskarżonego, jak i jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego - na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę oraz na etapie postępowania sądowego po wniesieniu aktu oskarżenia, we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie wniosków i reprezentacja osób skazanych w postępowaniach karnych wykonawczych po uprawomocnieniu się wyroku skazującego,
 • pomoc prawna i reprezentacja w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, w tym reprezentacja na posiedzeniu aresztowym oraz składanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztowania lub o zmianę tymczasowego aresztowania na inny, łagodniejszy środek zapobiegawczy,
 • sporządzanie projektów pism procesowych i wniosków, w tym w szczególności zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia i czynności procesowe organów ścigania, sporządzanie apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania itp.,
 • reprezentacja w sprawach o wydanie wyroku łącznego,
 • pomoc prawna i reprezentacja w sprawach o ułaskawienie,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.

Osoby szukające adwokata na Śląsku do prowadzenia spraw karnych, karnych skarbowych lub wykroczeniowych zapraszam do kontaktu z Kancelarią (zakładka KONTAKT). Kancelaria oferuje natychmiastową pomoc prawną w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania.

Zapewniamy pełną dyskrecję i poufność informacji. Wszelkie informacje uzyskane w ramach obrony w sprawach karnych objęte są bezwzględną tajemnicę obrończą.


Wróć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.