Advokát Leszek Szafraniec

Adv. Leszek Szafraniec +48 601 130 049

Adresa kanceláře: ul. Jasnogórska 11, prostory 127, 44-100 Gliwice
E-mail: kancelaria@adwokacigliwice.pl

Advokát Leszek Szafraniec - zkušený právník, který vede obecnou advokátní praxi v Polsku, naváže spolupráci s právními kancelářemi a profesionálními zmocněnci z České republiky poskytujícími služby svým klientům na území České republiky a také Polska, a to formou ad hoc právního poradenství a také stálé právní podpory. Zejména doporučuji své služby v oblasti zastupování fyzických a právnických osob z České republiky v soudních, občanských, trestních a správních věcech a také v průběhu mediace a smírných narovnání. Znalost českého jazyka usnadňuje vedení soudních řízení a plynulý průběh soudního řízení za účasti osob neznajících polský jazyk.

Naše nabídka zahrnuje profesionální pomoc českým právním kancelářím a zmocněncům v komplikovaných věcech, kde se ustanovení českého a polského práva často výrazně liší. Ve spolupráci se zaměřujeme především na profesionalitu, diskrétnost, důkladnou přípravu a také vzájemnou důvěru v průběhu poskytování služeb. Dobrá znalost českého jazyka má rovněž vliv na pozitivní a plynulou spolupráci.

Chcete-li se dozvědět podrobnosti a pravidla navázání spolupráce, kontaktujte naši kancelář prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

Advokát Leszek Szafraniec má mnohaleté zkušenosti v širokém spektru právních oblastí. Hlavně nabízíme komplexní podporu v přeshraničních věcechv následujících oblastech:

1) Trestní právo, daňové právo a také přestupkové právo

Díky mnohaletým zkušenostem v těchto oblastech nabízíme pomoc v každé fázi přípravného řízení, tak i ve fázích soudního řízení, a to jak osobám podezřelým, tak i obviněným osobám a také obětem trestných činů. Specializujeme se zejména na následující záležitosti:
- dopravní přestupky a trestné činy v dopravě,
- daňové trestné činy a také trestné činy proti hospodářskému obratu a důvěryhodnosti dokumentů,
- trestné činy proti životu a zdraví,
- zoblasti výkonného trestního práva, včetně těch spojených s výkonem trestu odnětí svobody nebo omezení svobody, jakož i evropského zatýkacího rozkazu.

Nabízíme podporu při přípravě podrobné a pečlivé procesní taktiky a také veškerých procesních písemností, včetně opravných prostředků, v každé fázi řízení a také reprezentujeme klienty v procesu jako obhájci nebo zmocněnci poškozeného, soukromého nebo pomocného žalobce. Poskytujeme profesionální a také okamžitou právní pomoc a zastupování v případě zadržení nebo dočasného zatčení, jakož i v pozdějších fázích řízení. Naše pomoc v této oblasti je primárně charakterizována diskrétností a důvěrností informací, na které se vztahuje tajemství obhajoby.

2) Hospodářské a správní záležitosti

Nabízíme podporu při poskytování služeb fyzickým osobám a podnikatelským subjektům, a zejména společnostem, ve věcech souvisejících s obchodní činností na území Polska a České republiky. Vytváříme smlouvy, obchodní smlouvy, rámcové smlouvy a další smlouvy běžně používané v obchodě, jako jsou např. kupní smlouvy, smlouvy na stavební práce nebo na poskytování služeb. Pomáháme při vymáhání nároků na náhradu z jakéhokoli titulu a také náhradu škody z titulu neprovedení nebo nesprávného plnění smluv. Tato služba rovněž zahrnujepodporu v každé fázi soudních a exekučních řízení. Dále připravujeme komplexní stanoviska a právní analýzy v polštině i v češtině. Poskytujeme také služby v oblasti registračních řízeníumožňujících legální provozování činnosti na území obou států.

Kromě toho poskytujeme pomoc ve všech správních věcech, včetně před daňovými úřady, jakož i v soudních a správních fázích.

3) Silniční doprava

S ohledem na úzkou polsko-českou obchodní spolupráci často vznikají problémy, spojené se silničními kontrolami, přeshraniční přepravou zboží nebo procesem dodávek z jedné země do druhé. V reakci na rozvíjející se odvětví ekonomiky poskytujeme podporu ve všech řízeních vedených mimo jiné přes:
- kontrolní orgány silniční dopravy;
- celní orgány;
- orgány činné v trestním řízení.

4) Pracovní právo a pojištění

Poskytujeme pomoc v případě právních přeshraničních problémů souvisejících s pracovním právem nebo sociálním zabezpečením, v tom nabízíme přípravu a revizi pracovních smluv, občanskoprávních smluv, smluv o zákazu konkurence a také vyřizování veškerých nároků, které by mohly v tomto rozsahu vzniknout.Naše nabídka rovněž zahrnuje řešení sporů o odměnu nebo náhradu škody, jakož i problematiku týkající se mezi jinými pracovních úrazů, stanovení nároku na starobní důchod nebo renty, nárok na dávku v nemoci i ve fázi odvolání.

5) Nemovitosti

Poskytujeme právní poradenství, provádíme dvojjazyčné analýzy a také právní stanoviska v oblasti široce pojatého práva nemovitostí jak pro fyzické osoby, tak i pro podnikatelské subjekty. Kromě toho připravujeme smlouvy a vyrovnání v češtině a v polštině, jak rovněž vedeme soudní spory ve věcech týkajících se mimo jiné užívání nemovitostí (nájem, leasing, věcné břemeno), vydržení nemovitosti nebo společné vlastnictví. Zároveň poskytujeme poradenství ve věcech týkajících se stavebního práva, územního rozvoje nebo ochrany životního prostředí a nabízíme také reprezentování před příslušnými orgány.


Adv. Leszek Szafraniec +48 601 130 049

Adresa kanceláře:ul. Jasnogórska 11, prostory 127, 44-100 Gliwice
E-mail: kancelaria@adwokacigliwice.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.